Tag: Overheid

  • Data-gedreven sturing blijft vragen om een verhaal bij de cijfers

    De rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en politie; allemaal zijn bezig met het verkennen en introduceren van nieuwe mogelijkheden rondom data-gedreven sturing. En daar valt veel voor te zeggen. Aannames en meningen kunnen worden onderbouwd, óf juist ontkracht op basis van concrete cijfers. Voor bestuurders en managers vormen cijfers een prettig houvast voor te maken keuzes […]

    Continue Reading

  • Retratstoliped (herpublicatie)

    Er wordt regelmatig geklaagd dat het gemeentelijke landschap van digitale dienstverlening zo versnipperd en divers is. En eerlijk is eerlijk, dat is ergens wel een terechte observatie. Bovendien is het aannemelijk dat we daardoor kansen laten liggen om onze dienstverlening efficiënter en eenduidiger in te richten.

    Continue Reading