ELISE Webinar: Opkomende benaderingen voor datagestuurde innovatie in Europa

24 januari 14:00-16:00 CET (UTC+1)

Hoe kunnen nieuwe benaderingen de uitwisseling van gegevens vergemakkelijken en katalyseren in overeenstemming met de Europese waarden, infrastructuren en wettelijke kaders?

De digitale transformatie van de Europese economie en samenleving wordt omkaderd door de Europese datastrategie, die voorziet in de totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese dataruimte op basis van domeinspecifieke dataruimten in strategische sectoren zoals milieu, landbouw, industrie, gezondheid en vervoer.

Omdat opkomende technologieën en innovatieve benaderingen voor het delen en gebruiken van gegevens een sleutelrol kunnen spelen bij de verwezenlijking van Europese dataruimten, worden tijdens het webinar de resultaten gepresenteerd van een reeks experimenten en onderzoeken die zijn uitgevoerd door een groep deskundigen en die deel uitmaken van het komende GCO-verslag “Emerging Approaches for Data-Driven Innovation in Europe” (Opkomende benaderingen voor datagestuurde innovatie in Europa).

Gecoördineerd door de eenheid digitale economie van het Joint Research Center (JRC) van de EU-Commissie hebben de deskundigen onderzoek gedaan naar opkomende technologieën, innovatieve benaderingen voor het delen en gebruiken van gegevens, en socio-technische factoren die een rol spelen bij datagestuurde innovatie.

Het team van de Eenheid digitale economie van het Joint Research Center (JRC) van de Europese Commissie zal het verslag inleiden en de achtergrond schetsen vanuit wetenschappelijk en beleidsperspectief. In de drie daaropvolgende sessies zullen de deskundigen hun werk presenteren en bespreken.

Let wel: het webinar zelf zal plaatsvinden in het Engels

Meer details: https://joinup.ec.europa.eu/node/704912

Inschrijving: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdOuqrzkiE9IgY7aG0al18itApU2FUrZb