Diensten

Strategieontwikkeling

De razendsnelle ontwikkelingen in de informatiesamenleving bieden zowel mogelijkheden als uitdagingen. Futura Nova biedt strategisch advies voor overheid en bedrijfsleven. Sleutelbegrippen zijn het vergroten van wendbaarheid, samenhang en verbondenheid. U kunt onder andere terecht voor:

 • Position papers
 • Beleidsteksten
 • Strategisch advies
 • Sparring sessies
 • Bestuursadvies

Onderzoek & Analyses

De informatiesamenleving is een complex speelveld. Wat zijn de werkelijke trends en wat zijn tijdelijke hypes? Futura Nova kan u helpen om inzicht te krijgen in kansen en uitdagingen van technologische mogelijkheden en nieuwe toepassingen, en hoe die een plek kunnen krijgen in uw dienstverlening en strategische programma’s.

 • Landschapsverkenningen
 • Trends & ontwikkelingen
 • Thematisch onderzoek

Lezingen & Training

Om koers te kunnen bepalen, is het van belang de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in hun maatschappelijke context te plaatsen. Bewustzijn ligt aan de basis van gerichte veranderingen en het maken van duurzame strategische keuzes. Om te kunnen sturen, is er richting en beweging nodig. Hiervoor heeft Futura Nova een specifiek aanbod:

 • Keynote-speeches
 • Lezingen
 • Bijeenkomsten
 • Inspiratiesessies
 • Training Nieuwe Dimensies in Data; de overheid in de informatiesamenleving

Kwartiermakerschap & Interim

Heeft uw organisatie behoefte aan een interim invulling voor de rol van (strategisch) adviseur, ten behoeve van een programma, project, of tijdelijke vervanging van een medewerker? Dan kunt u een beroep doen op Futura Nova.

 • Tijdelijke vervanging medewerkers
 • Programmamanagement
 • Kwartiermaker bij organisatieverandering
 • Business Development

Heeft belangstelling voor een van deze diensten of een specifiek verzoek? U kunt contact opnemen met behulp van het contactformulier.