Connecting to the Invisible World: Between Micro-organisms and Planetary Health

Ecological Memes, ‘AWAI’-bijeenkomst op vrijdag 19 november

Photo by Quentin Lagache on Unsplash

Duurzaamheid staat hoog op de agenda en de prognoses voor klimaatverandering bieden genoeg reden voor zorg en actie. Een belangrijke onderliggende vraag hierbij is hoe we ons als mens verhouden tot de wereld om ons heen, want dat bepaalt voor een groot deel onze interactie met onze natuurlijke omgeving. Kunnen we de natuur wel als iets ‘buiten onszelf’ zien? Als onderdeel van deze verkenning, duiken we op 19 november in een ‘onzichtbare’ wereld van micro-organismen: zelfhelend beton, regeneratieve landbouw (met behulp van data analyse), en de relatie tussen bacteriën en fysieke gezondheid.

Lees verder “Connecting to the Invisible World: Between Micro-organisms and Planetary Health”

Digital Services for Europe-toolkit

De digitale transitie en het leveren van digitale dienstverlening staat hoog op de agenda. Door de maatschappelijke impact van de COVID-pandemie is de urgentie met betrekking tot digitale diensten zelfs verder toegenomen het afgelopen jaar.

Een robuuste en wendbare digitale infrastructuur is van groot belang, maar er komt meer bij kijken om de digitale transitie te kunnen realiseren. Niet alleen juridisch en technologisch, maar ook sociaal en cultureel. Digitaal leiderschap op alle niveaus binnen de overheid en alle lagen binnen de organisatie zijn cruciaal, en om dit te kunnen tonen is het essentieel te weten waar je staat en hoe je voort kunt bouwen op wat er reeds beschikbaar is. De digitale transitie is daarmee vooral een veranderkundige opgave, en dat vraagt om een passend instrumentarium.

Lees verder “Digital Services for Europe-toolkit”

Duurzaam digitaliseren vraagt om een breder perspectief

Foto door Andreas Gücklhorn op Unsplash

De Covid-19 pandemie heeft wereldwijd een enorme boost gegeven aan de digitalisering om de maatschappij zoveel mogelijk draaiend te houden. We doen onze boodschappen vaker online, we onderhouden contacten door middel van social media en videobellen, en werken massaal digitaal vanuit huis. Door met ons allen minder te vliegen, minder vaak in de auto te stappen, en meer in de eigen regio te recreëren, neemt de belasting van het milieu bovendien af. Bieden digitale platforms en online diensten daarmee zonder meer een positieve bijdrage aan het klimaat, een gezonde samenleving en een behoud van werkgelegenheid?

Lees verder “Duurzaam digitaliseren vraagt om een breder perspectief”

Data-gedreven sturing blijft vragen om een verhaal bij de cijfers

Afbeelding van Mabel Amber via Pixabay 

De rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en politie; allemaal zijn bezig met het verkennen en introduceren van nieuwe mogelijkheden rondom data-gedreven sturing. En daar valt veel voor te zeggen. Aannames en meningen kunnen worden onderbouwd, óf juist ontkracht op basis van concrete cijfers. Voor bestuurders en managers vormen cijfers een prettig houvast voor te maken keuzes en te voeren beleid. Je kunt het immers niet oneens zijn over concrete cijfers, toch?

Lees verder “Data-gedreven sturing blijft vragen om een verhaal bij de cijfers”

Wanneer digitaal gemak te persoonlijk wordt

Wanneer digitaal gemak te persoonlijk wordt
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Veel publieke verontwaardiging deze week nu blijkt dat, naast Google, ook Apple mensen mee laat luisteren naar opnames van hun spraakassistent. Kennelijk is het feit dat er een mens ongemerkt meeluistert naar wat je doet en zegt een grens in wat we qua privacy bereid zijn te accepteren. Is er hiermee een keerpunt bereikt?

Lees verder “Wanneer digitaal gemak te persoonlijk wordt”

Zelfrijdende auto’s: innoveren langs de gebaande paden? (herpublicatie)

Afbeelding van MonikaP via Pixabay

Het zal niemand ontgaan zijn: de tech- en auto-industrie zet vol gas in op de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Langzamerhand doet deze haar intrede. Maar welke morele dilemma’s brengt dat met zich mee? En is zo’n zelfrijdende auto wel de oplossing?

Lees verder “Zelfrijdende auto’s: innoveren langs de gebaande paden? (herpublicatie)”